Styrelsen

STYRELSEN

Förenade tjej- trans- och ungdomsjourers styrelse väljs av medlemsjourerna på årsmötet varje år. Alla som sitter i styrelsen är aktiva i en tjej-, trans- eller ungdomsjour.


2021 består styrelsen av fem personer:

Styrelsen nås enklast via mail på info@forenadejourer.se.

Vill du veta mer om ledamöterna i styrelsen, kolla in vår instagram!