Vad vi gör

VAD VI GÖR

Träffar, utbildningar och workhops

Vi ordnar regelbundet träffar, utbildningar och workshops för aktiva i landets tjej-, trans- och ungdomsjourer. Vi har exempelvis ordnat regionala utbildningsträffar om sex mot ersättning och hedersrelaterat våld, digital bokklubb, träffar för jourare med arbetsgivaransvar, och nu senast ett Stormöte med en mängd digitala föreläsningar och workshops på tema ledarskap. Våra träffar och utbildningar är oftast öppna för alla jourer, oavsett medlemskap i föreningen!

 

Vill din jour bli inbjuden till våra evenemang? Maila oss på info@forenadejourer.se så lägger vi till er i vår maillista!

Kunskapslyft och kunskapsutjämning

Vi vill underlätta för jourerna att dela information, kunskap och erfarenheter med varandra. Det gör vi genom att anordna samverkansträffar, men också genom att bland annat genomföra kompetensinventeringar bland jourerna, skapa plattformar där jourerna kan dela material med varandra och skicka ut nyhetsbrev med aktuell information till alla jourer.

ungasjourer.se

Sedan december 2020 driver vi sajten ungasjourer.se. På ungasjourer.se samlar vi kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i landet. Syftet är att det ska bli så lätt som möjligt för alla unga som behöver stöd att hitta en jour som passar just dem. På sidan finns också ett antal texter där stödsökande själva kan läsa om ämnen som sex, våld och att må dåligt.


Läs mer om vårt arbete med ungasjourer.se här!


Gå direkt till ungasjourer.se!

VÅRA STYRDOKUMENT

Här kan du läsa vår värdegrund och våra stadgar

Värdegrund

Policy om transinkludering

Stadgar