Medlemsjourer

MEDLEMSJOURER

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer ska arbeta för och med alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige, men ju fler jourer som blir medlemmar desto starkare blir vi. Om din jour är intresserad av hur en blir medlem, maila oss på info@forenadejourer.se!


Just nu har vi arton medlemsjourer: