Medlemsjourer

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer ska arbeta för och med alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige, men ju fler jourer som blir medlemmar desto starkare blir vi. Om din jour är intressarad av hur en blir medlem, maila oss på info@forenadejourer.se!


Just nu har vi femton medlemsjourer:

FÖLJ OSS

© Copyright. All Rights Reserved.