Om oss

OM OSS

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer är en feministisk förening med syftet att verka som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer. Föreningen bildades 2017 och sedan dess jobbar vi med utbildning och erfarenhetsutbyten jourer emellan, att stärka jourrörelsens opinionsbildning, och att skapa långsiktiga metoder för samverkan mellan tjej-, trans- och ungdomsjourerna. Förenade tjej-, trans-, och ungdomsjourer är öppen för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen ska också verka för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer, inte bara medlemsjourerna.