Metodmaterial

METODMATERIAL

Mötas och stärkas

Om strategier och metoder för utåtriktat tjejjoursarbete. Framtaget av Stjärnjouren i Sundbyberg.


Läs mer om Mötas och stärkas!

Motmakt

Ett handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete. Framtaget av Stjärnjouren i Sundbyberg.


Läs mer om Motmakt!

Kärlek börjar aldrig med bråk

Ett våldspreventivt metodmaterial utifrån normer om makt och kön. Framtaget av Juventas ungdomsjour i Södertälje.


Läs mer om Kärlek börjar aldrig med bråk!

Machofabriken

Praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga, med fokus på normer för manlighet.

Framtaget av MÄN och Unizon.


Läs mer om Machofabriken!