För medlemmar

Chatten

Sju av våra medlemsjourer har ett samarbete kring ett chattverktyg via Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer

Hittills har jourerna själva stått för kostnaden men 2021, och förhoppningsvis framöver, kommer Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer stå för kostnaden och alltså erbjuda chattverktyget gratis till våra medlemmar.


Det finns utrymme för fler jourer att ansluta, maila oss på info@forenadejourer.se så berättar vi mer om verktyget och hur en ansluter sig!

Medlemsmöte

Alla medlemsjourer har en representant i vår medlemsgrupp, som ses på medlemsmöten med jämna mellanrum, både digitalt och fysiskt.


Syftet med medlemsgruppen är tredelat:

  1. en kommunikationsväg för Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourers styrelse direkt in till medlemsjourerna.
  2. en kommunikationsväg för medlemsjourerna direkt till styrelsen.
  3. en plats att samlas och diskutera aktuella frågor för jourerna just nu och främja samverkan och samarbete direkt mellan jourerna.


 Agendan för medlemsmötena styrs av medlemsjourernas och styrelsens önskningar. Har er jour ett önskemål på tema att avhandla? Maila oss på info@forenadejourer.se!

Årsmöte

Årsmötet är Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourers högsta beslutande organ. På årsmötet behandlas frågor som rör föreningens riktning och verksamhet i stort. Det är även årsmötet som väljer styrelsen, revisorer och valberedning inför det kommande verksamhetsåret.


Årsmötet är öppet för alla tjej-, trans- och ungdomsjourer och alla dessa har yttranderätt. Det är dock bara medlemsjourer som har rösträtt, en röst per jour.


2021 kommer årsmötet att hållas i Stockholm den 18 april, i anslutning till ett Stormöte för alla landets tjej-, trans- och ungdomsjourer.  Mer info, inbjudan och handlingar kommer på mail när det börjar närma sig!