För alla jourer

Bli medlem

För att bli medlem i Förenade tjej-, trans och ungdomsjourer behöver din jour:

  • ha målgruppen barn, unga och unga vuxna.
  • ställa sig bakom vår värdegrund.
  • betala en medlemsavgift om 500 kr/år. Nystartade jourer kan dock efter styrelsebeslut bli befriade från avgiften under sitt första verksamhetsår.
  • vara en egen förening eller uppfylla kraven att bedriva egen verksamhet och ha en egen verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och medlemsregister.

Är din jour nyfiken på att bli medlemmar? Tveka inte att maila oss på info@forenadejourer.se så snackar vi om det!

Nyhetsbrev

Ungefär varannan månad skickar Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourers styrelse ut ett nyhetsbrev och berättar vad som är på gång i föreningen.

Vill du också få vårt nyhetsbrev? 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Chatten

Sju av våra medlemsjourer har ett samarbete kring ett chattverktyg via Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer

Hittills har jourerna själva stått för kostnaden men 2021, och förhoppningsvis framöver, kommer Förenade tjej-, trans och ungdomsjourer stå för kostnaden och alltså erbjuda chattverktyget gratis till våra medlemmar.


Det finns utrymme för fler jourer att ansluta, maila oss på info@forenadejourer.se så berättar vi mer om verktyget och om medlemskap!