ungasjourer.se

LANSERING AV ungasjourer.se

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer är superglada att berätta att ungasjourer.se nu är live!


ungasjourer.se är en plattform vars syfte är att samla kontaktuppgifter till alla jourer i landet som arbetar med stödverksamhet till barn, unga och unga vuxna. Detta ska säkerställa att det är enkelt och lätt för alla unga som vill komma i kontakt med en jour att göra det. Vår förhoppning är att ungasjourer.se ska vara ett bra komplement till Roks och Unizons egna plattformar.


Sajten tjejjouren.se, som tidigare samlade kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer, lades ner i slutet av januari 2021. Sajten har varit ett samarbete mellan riksförbunden Roks och Unizon, som nu avslutas.* Många jourer har varit oroliga för att detta kommer göra att unga i behov av stöd får svårare att hitta en jour att prata med. Den nya sajten ungasjourer.se skapas med stödsökande unga i fokus, för göra det så lätt som möjligt för målgruppen att nå jourerna.


För mer information om ungasjourer.se, maila oss gärna på info@forenadejourer.se!


*Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/roks/news/tjejjouren-punkt-se-avvecklas-roks-slaepper-ny-stoedplattform-rokstjejjourer-punkt-se-395794