Hem

För en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse

 

Förenade tjej-, trans-, och ungdomsjourer är en samverkansförening för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna.

Föreningen ska verka för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige.

FÖLJ OSS

© Copyright. All Rights Reserved.